γ-heptalactone
4-heptanolide, 4,5-dihydro-5-propyl-2(3H)-furanone

105-21-5

CAS 105-21-5 - MW 128.2

OV101DB5OV1701C20M
Kovats RI1113[1130][1513]1770
Ethyl ester RI731[729][1049]1134

[interpolated]

Percepts: nut, fat, fruit

References:

OV101 Specht & Baltes 1994, J Agric Food Chem, 42, 2246-2253

DB5 

OV1701 

C20M Berger, Drawert & Kollmannsberger 1989; Z Lebensm Unters Forsch, 188, 122-126

Source: Flavornet by Terry Acree & Heinrich Arn
http://www.flavornet.org
© Datu Inc., 2004