β-pinene
6,6-dimethyl-2-methylene-bicyclo[3.1.1]heptane

127-91-3

CAS 127-91-3 - MW 136.1

OV101DB5OV1701C20M
Kovats RI9859819941116
Ethyl ester RI602578530485

 

Percepts: pine, resin, turpentine

References:

OV101 Chung, Eiserich & Shibamoto 1993; J. Agric. Food Chem., 41, 1693-1697. [HP101].

DB5 Choi, H.-S. (2003). J. Agric. Food Chem. 51(9): 2687-2692.Jirovetz, L., G. Buchbauer, et al. (2003). J. Agric. Food Chem. 51(13): 3854-3857. [RSL200].Rychlik, Schieberle & Grosch Compilation of Odor Thresholds, Odor Qualities and Retention Indices of Key Food Odorants, Lichtenbergstraße, Germany, 1998. [SE-54].

OV1701 Rychlik, Schieberle & Grosch Compilation of Odor Thresholds, Odor Qualities and Retention Indices of Key Food Odorants, Lichtenbergstraße, Germany, 1998.

C20M Berger, Drawert & Kollmannsberger 1989; Z Lebensm Unters Forsch, 188, 122-126

Source: Flavornet by Terry Acree & Heinrich Arn
http://www.flavornet.org
© Datu Inc., 2004