β-farnesene
(E)-7,11-dimethyl-3-methylene-1,6,10-dodecatriene, (E)-β-farnesene

18794-84-8

CAS 18794-84-8 - MW 204.35

OV101DB5OV1701C20M
Kovats RI14511445[1536]1658
Ethyl ester RI10721046[1072]1025

[interpolated]

Percepts: wood, citrus, sweet

References:

OV101 Chung, Eiserich & Shibamoto 1993; J. Agric. Food Chem., 41, 1693-1697. [HP101].

DB5 Jirovetz, L., G. Buchbauer, et al. (2002). Journal of Chromatography A 976(1-2): 265-275. [RSL200].

OV1701 

C20M Chung, Eiserich & Shibamoto 1993; J. Agric. Food Chem., 41, 1693-1697. [HP20M].

Source: Flavornet by Terry Acree & Heinrich Arn
http://www.flavornet.org
© Datu Inc., 2004