β-caryophyllene
[1R-(1R,4E,9S)]-4,11,11-trimethyl-8-methylene-bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (E)-caryophyllene

87-44-5

CAS 87-44-5 - MW 204.35

OV101DB5OV1701C20M
Kovats RI14381467[1558]1594
Ethyl ester RI10591069[1094]962

[interpolated]

Percepts: wood, spice

References:

OV101 Chung, Eiserich & Shibamoto 1993; J. Agric. Food Chem., 41, 1693-1697. [HP101].

DB5 Hognadottir, A. and R. L. Rouseff (2003). J. of Chromatography A. 998(1-2): 201-211.

OV1701 

C20M Chung, Eiserich & Shibamoto 1993; J. Agric. Food Chem., 41, 1693-1697. [HP20M].

Source: Flavornet by Terry Acree & Heinrich Arn
http://www.flavornet.org
© Datu Inc., 2004