γ-butyrolactone
4-hydroxybutyric acid lactone; tetrahydro-2-furanone

96-48-0

CAS 96-48-0 - MW 86.0

OV101DB5OV1701C20M
Kovats RI[1282][1299][1390]1647
Ethyl ester RI[902][900][927]1014

[interpolated]

Percepts: caramel, sweet

Notes: Lee(2003)-DBWax=1635

References:

OV101 

DB5 

OV1701 

C20M Miranda-Lopez, Libbey, Watson & McDaniel 1992; Journal of Food Science, 57, 4, 985-993

Source: Flavornet by Terry Acree & Heinrich Arn
http://www.flavornet.org
© Datu Inc., 2004-5