γ-terpinene
1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclohexadiene

99-85-4

CAS 99-85-4 - MW 136.1

OV101DB5OV1701C20M
Kovats RI1058107410891238
Ethyl ester RI676672625609

 

Percepts: gasoline, turpentine

References:

OV101 Chung, Eiserich & Shibamoto 1993; J. Agric. Food Chem., 41, 1693-1697. [HP101].

DB5 Hognadottir, A. and R. L. Rouseff (2003). Journal of Chromatography A 998(1-2): 201-211.

OV1701 Schieberle & Grosch 1988, J. Agric. Food Chem., 36, 797-800. Blank, Fischer & Grosch 1989, Z Lebensm Unters Forsch, 189, 426-433. [SE-54].

C20M Chung, Eiserich & Shibamoto 1993; J. Agric. Food Chem., 41, 1693-1697. [HP20M].

Source: Flavornet by Terry Acree & Heinrich Arn
http://www.flavornet.org
© Datu Inc., 2004